„Jakże gorąco Wam życzę, każdemu z Was i każdej, ażeby dotychczasowa droga Waszego życia podobnie spotykała się z odpowiedzią Chrystusa. Więcej: ażeby młodość wyposażyła Was w mocny zrąb zdrowych zasad, ażeby sumienie Wasze już w tych młodzieńczych latach osiągnęło ową dojrzałą przejrzystość, która pozwoli Wam zawsze w życiu pozostać „człowiekiem sumienia”, „człowiekiem zasad”, człowiekiem, który budzi zaufanie: który jest wiarygodny. Tak ukształtowana osobowość moralna stanowi zarazem najistotniejszy wkład, jaki możecie wnieść do życia wspólnego, do rodziny, do społeczeństwa, do działalności zawodowej, a także do działalności kulturalnej czy politycznej — wreszcie do samej wspólnoty Kościoła, z którą jesteście lub będziecie kiedykolwiek związani.”

Jan Paweł II

List do młodych z całego świata Parati Semper

PROJEKTY

Jesus First

Strategia: Cokolwiek dzieje się w moim życiu - Jezus jest na pierwszym miejscu. 

Nowy wymiar teatru
DMX

Każde przedstawienie, nawet szkolna akademia, zmieni się nie do poznania, gdy zastosuje się odpowiednie oświetlenie.

Pozytywna muzyka