Szukaj

Produkcja filmu dokumentalnego
o katechezie w Kościele

"Światło wiary"

Pomysł

Fascynujący dokument o tym, jak katecheza staje się miejscem zderzenia się wiary, wartości i działań społecznych z trudnościami i niezrozumieniem współczesnego świata.

Treatment

“Światło Wiary” to film dokumentalny, który przenosi widza w podróż przez historię katechezy w Kościele Katolickim — od jej początków aż do współczesności. Katecheza, będąca istotnym elementem wiary katolickiej, odgrywała kluczową rolę w przekazywaniu doktryny, moralności i duchowości przez wieki. Jednakże, w obliczu współczesnych wyzwań i zmian społecznych, film stawia pytania o przyszłość katechezy i zachęca do refleksji nad jej znaczeniem w dzisiejszym świecie.

Część 1: Korzenie Katechezy

Film rozpoczyna się podróżą do czasów wczesnochrześcijańskich, gdzie katecheza miała swoje źródła w nauczaniu Jezusa Chrystusa i Apostołów. Pokazuje katechezę jako integralną częścią formacji chrześcijańskiej od samego początku Kościoła, przekazując wiarę i tradycję poprzez nauczanie ustne, ceremonie i rytuały.

Część 2: Ewolucja Katechezy

Następnie film ukazuje ewolucję katechezy w różnych okresach historycznych – od czasów patrystycznych, przez średniowiecze, renesans, aż po czas reformacji i kontrreformacji. Pokazuje, jak katecheza dostosowywała się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i jakie formy przyjmowała, od katechezy rodzinnej po katechezę szkolną i parafialną.

Część 3: Wyzwania współczesności

Film przenosi widza do współczesności, gdzie katecheza stanowi istotny element życia Kościoła, ale jednocześnie napotyka na liczne wyzwania. Pokazuje rolę i znaczenie katechezy w systemie oświaty. Koncentruje się na współczesnych problemach, takich jak brak zaangażowania młodych ludzi, zmieniające się społeczne i kulturowe konteksty, oraz konfrontację z technologią i nowymi mediami.

Część 4: Refleksja nad przyszłością

W końcowej części filmu, pytania o przyszłość zachęcają do refleksji nad rolą katechezy. Czy katecheza nadal spełnia swoją misję? Jakie formy katechezy mogą być skuteczne w nowej rzeczywistości? Jaka przyszłość czeka katechezę w Kościele Katolickim?

Celem filmu jest zachęcenie do pogłębienia wiedzy o Kościele Katolickim oraz do aktywnego uczestnictwa w procesie katechezy. Film jest nie tylko podróżą przez historię i współczesność, ale także inspiracją do odkrywania prawdy o wierze i jej znaczeniu w życiu współczesnego człowieka.

Chcesz dołączyć do naszej ekipy?

Masz temat lub pomysł, którym chcesz się z nami podzielić?

Masz umiejętności, którymi chcesz pomóc nam w tworzeniu tego filmu?

Chcesz wesprzeć naszą inicjatywę?

Skontaktuj się z nami!

film@stronadobra.pl

Aktualności projektu

Zespół produkcyjny

ks. Jarosław Gawęda

Reżyser

Szymon Staszeczka

II Reżyser

Karolina Remiasz

Kierownik produkcji

Mateusz Zaleski

Operator

Norbert Stawowy

Dźwięk

Maja Mirończuk

Skrypt

Milena Rachwał

Damian Kaleta

ks. Jerzy Czerwień

Etapy projektu

Preprodukcja
Produkcja
Postprodukcja
Skip to content