16

mar

2019

Obrzęd błogosławieństwa lektorów

ks. Jarosław Gawęda
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Kandydaci i asysta ustawiają się w korytarzu. Celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym porządku. Po dojściu do ołtarza i wspólnym przyklęknięciu, zajmują wyznaczone miejsca.
Obrzedy wstępne i liturgia słowa odbywa się jak zwykle, aż do homilli włącznie.
Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Opiekun służby liturgicznej wzywa otrzymujących błogosławieństwo, mówiąc:

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia funkcji lektora.

Wyczytani kandydaci wstają i po kolei ustawiają się przed przewodniczącym w wyznaczonym miejscu. Każdy wywołany odpowiada:

Wybrani: Jestem.

Gdy wszyscy kandydaci ustawią się przed ołtarzem, Ksiądz Opiekun zwraca się do Celebransa:

Najczcigodniejszy Księże Dziekanie, zebrani tu młodzieńcy proszą
o dopuszczenie ich do pełnienia posługi lektorów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw.

Celebrans:


Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza lektorom i potrafią je pełnić?

Ksiądz Opiekun:


Tak, albowiem przez godnie pełnioną posługę ministranta i przez sumienne uczestnictwo w przygotowaniu się do pełnienia nowej posługi lektora, dali dowód swej duchowej dojrzałości i szczerej troski o sprawy Boże.

Celebrans:

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Będziecie czytać słowo Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. Staniecie się sługami objawionej prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie jego świadkami w codziennym życiu.

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze postanowienia. Pytam każdego z was:

Czy chcesz pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu?

Wybrani:
Chcę.

Czy chcesz gorliwie rozważać słowo Boże i być świadkiem Chrystusa
w codziennym życiu?

Wybrani:
Chcę.


Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych młodzieńców do grona parafialnych lektorów.

Wybrani: Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa błogosławieńtwa

Celebrans:


Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych młodzieńców, którzy w zgromadzeniu liturgicznym mają uroczyście proklamować Słowo Boże. Niech udzieli im pomocy do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi.

Kandydaci klękają. Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy. Następnie celebrans wyciąga ręce nad kandydatami i mówi:


Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłog+osław tych, których dopuszczasz do pełnienia posługi lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wybrani: Amen.

Nowi lektorzy wstają. Następuje błogosławieństwo alb lektorskich.
Celebrans:


Módlmy się:

Boże, Ojcze Święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty, nam dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, jako naszego Brata i Odkupiciela. On jest naszą Drogą Prawdą i Życiem. Prosimy Cię, pobło+gosław te alby, które będą nosić lektorzy podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe alby będą znakiem gotowości uważnego czytania i wiernego wypełniania Słowa Bożego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.


Wybrani: Amen.

Celebrans kropi alby wodą święconą. Później mają miejsce obłóczyny lektorów.
Celebrans mówi:

Ubierzcie się w alby, w których będziecie służyć Bogu podczas świętych obrzędów.

Teraz starsi lektorzy (lub rodzice) pomagają nowym lektorom przy wkładaniu alb.
W tym czasie wszyscy śpiewają stosowną pieśń.
Z kolei następuje przekazanie Pisma Świętego. Celebrans ukazuje lekcjonarz i mówi:

Oto księga Słowa Bożego. Poznajcie to słowo i wprowadzajcie je w czyn. Starannie przygotowujcie czytania bliblijne i wiernie przekazujcie Objawienie Boże na duchowy pożytek wasz i wszystkich słuchaczy.

Lektorzy odpowiadają:

Wybrani: Pragniemy to czynić szczerze i z radością. Amen.

Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle.

ks. Jarosław Gawęda

ks. Jarosław Gawęda

Od dawna chciałem dążyć do sukcesu w życiu i dzielić się z innymi doświadczeniami z tej drogi, dlatego w 2009 roku założyłem pierwszy blog. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, co wkrótce wydarzy się w moim życiu i dokąd mnie to zaprowadzi. Tym bardziej nie wiedziałem, że w 2017 roku odprawię pierwszą Mszę Świętą. Ta wspaniała przygoda trwa do dzisiaj.

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne wpisy na stronie:

29

kw.

2021

ks. Jarosław Gawęda
Brak komentarzy
Spotkanie Lednickie zbliża się już wielkimi krokami. Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym odbędzie się ono w trybie on-line, ponieważ

ZANIM ZACZNIESZ...

... POMÓDL SIĘ DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen!

%d bloggers like this: