Fundacja – komu i jak może pomóc?

Postaram się własnymi słowami przedstawić sens funkcjonowania fundacji. Zależy mi, aby były to praktyczne wyjaśnienia i wskazówki, z mojej perspektywy – podopiecznej takiej organizacji.
Najprościej mówiąc fundacja to organizacja pozarządowa, która powoływana jest do podejmowania działań dobroczynnych, na rzecz społeczeństwa lub jakiejś jego części. Fundacja może wspierać m.in. dzieci, młodzież, osoby bezdomne czy niepełnosprawne, działając lokalnie lub w szerszym zasięgu.
Wspomniane organizacje skupiają się najczęściej na działalności społecznej, charytatywnej, edukacyjnej czy artystycznej, oferując wsparcie finansowe, pomoc rzeczową lub jakieś usługi. Pomoc finansową stanowią w szczególności środki pochodzące z darowizn, zbiórek publicznych oraz 1% podatku dochodowego. Ten ostatni sposób chyba coraz bardziej dostrzegany w społeczeństwie – choć niewielki, ma ogromne znaczenie.
Podopiecznym fundacji może zostać osoba potrzebująca określonego rodzaju wsparcia i po pierwsze dokona wyboru organizacji, do której chciałaby należeć. Po drugie złoży wniosek o przyjęcie lub inne wymagane dokumenty (orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie itp.) zgodne z regulaminem fundacji. Po spełnieniu tych warunków może zostać podjęta oficjalna decyzja o przyjęciu do grona podopiecznych a następnie zawarta umowa.
Jak w przypadku każdej umowy, ta zawierana między fundacją a jej podopiecznym określa zasady współpracy stron. Ponadto wyznacza ramy i możliwości wsparcia podopiecznego. Ważnym elementem umowy jest sposób gromadzenia (np. subkonto) i rozliczania (np. faktury) środków dla osoby, która ma otrzymać pomoc.
Według mnie każda fundacja ma ogromne znaczenie w społeczeństwie, ponieważ jako organizacja pozarządowa – osoba prawna przez swoją strukturę ma większą możliwość działania, jak chociażby dotarcie do darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli. Nierzadko fundacja stwarza możliwość wsparcia osób lub niewielkich grup, które w pojedynkę nie mają dużej ,,siły przebicia”.

Ostatnio opublikowane na naszej stronie

Nowohuckie czuwanie dla maturzystów

Matury to okres pełen stresu, presji oraz niepewności związanej z przyszłością. W odpowiedzi na to, zapraszamy was, młodzi na Nowohuckie czuwanie dla

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments