Wspierać nie wyręczać – jak towarzyszyć osobom niepełnosprawnym?

Kiedy mówimy o osobie niepełnosprawnej na myśl przychodzi nam osoba niesamodzielna, której we wszystkim trzeba pomagać. Przecież sama nie zrobi zakupów, nie przygotuje śniadania, nie dotrze do szkoły czy pracy. To kilka oczywistych przykładów przy wykonaniu, których wsparcie drugiej – pełnosprawnej osoby może okazać się niezbędne. Rzeczywistość życia osoby z niepełnosprawnością jest bez wątpienia trudna, […]

Fundacja – komu i jak może pomóc?

Postaram się własnymi słowami przedstawić sens funkcjonowania fundacji. Zależy mi, aby były to praktyczne wyjaśnienia i wskazówki, z mojej perspektywy – podopiecznej takiej organizacji. Najprościej mówiąc fundacja to organizacja pozarządowa, która powoływana jest do podejmowania działań dobroczynnych, na rzecz społeczeństwa lub jakiejś jego części. Fundacja może wspierać m.in. dzieci, młodzież, osoby bezdomne czy niepełnosprawne, działając […]

Wsparcie osób dorosłych z MPD

Czy wsparcie osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym jest potrzebne? Czym jest mózgowe porażenie dziecięce? Nie chcę posługiwać się tutaj skomplikowanymi pojęciami medycznymi. W dużym skrócie MPD to zespół objawów, które zwykle towarzyszą dziecku od urodzenia. Głównie są to zaburzenia ruchowe lub inne – występujące na skutek uszkodzenia jakiejś części mózgu. W mojej ocenie kluczowe […]