Nie wiecie o co prosicie

XXIX Niedziela Zwykła

I czytanie: Iz 53, 10-11

II czytanie: Hbr 4, 14-16

Ewangelia: Mk 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Czy możemy czegoś nauczyć się od synów Zebedeusza? Na pewno tego, że przychodzą do Jezusa ze swoimi pragnieniami. Wypowiadają przed Nim to, co w nich jest. A ja? Czy rozmawiam z Jezusem o swoim życiu?

Może się zdarzyć, że moje pragnienia  zupełnie rozmijają się z wolą Bożą. Że chcę realizować tylko swoje ambicje, pomysły, plany. Jezus nie gani uczniów, ale naprowadza ich na właściwe myślenie: “Nie wiecie o co prosicie” – nie rozumiecie, w czym macie udział. 

Pismo Święte składa się z dwóch części: Starego i Nowego Testamentu. Listy Świętego Pawła, Listy katolickie, Ewangelie i Apokalipsa tworzą Nowy Testament – opis życia Jezusa i rodzącego się kościoła. To jest zatem podstawowe źródło, z którego czerpiemy informacje o Jezusie. Ale to my mamy taką możliwość. A przecież uczniowie Jezusa, jako Pismo Święte znali tylko to, co my dziś nazywamy Starym Testamentem. Czy zatem mogli wiedzieć lub chociaż przeczuwać, kim tak naprawdę jest Jezus?

Bóg raz objawił się człowiekowi. Objawienie stanowi pewną całość, dlatego i w Starym Testamencie znajdujemy już zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Jedne są bardziej czytelne i dla nas jasne (jak np. pieśń o słudze Jahwe z Księgi Izajasza), inne zaś bardziej subtelne i ukryte. Żeby je dostrzec, nie można zatrzymać się tylko na powierzchni Słowa, ale trzeba wniknąć w Jego głębię. Zatem te słowa Jezusa, które usłyszeli uczniowie należy rozumieć właśnie w ten sposób: “nie wiecie o co prosicie”, bo nie rozumiecie Słowa. Ten sam zarzut słyszą uczniowie, którzy idą do Emaus. Serce pałało w nich, gdy spotkany wędrowiec wyjaśniał im pisma. To On jest przewodnikiem, który potrafi poprowadzić nas w fascynującą podróż.

Jezus odwołuje się do doświadczenia uczniów odnośnie władzy: “wiecie, że…”. Ale później naprowadza ich na właściwe jej rozumienie. Używa słów sługa (διάκονος – diakonos) i niewolnik (δοῦλος – doulos). Tym drugim słowem określani w Starym Testamencie byli tacy ludzie, jak Abraham, Mojżesz, Jozue czy Dawid – przywódcy, przewodnicy ludu. Ale Pismo Święte nazywa ich “sługami Pana”. To jest prawdziwe, Biblijne pojmowanie władzy. Czyżby synowie Zebedeusza to przeoczyli? A może po prostu nie zrozumieli, bo nie szukali we właściwy sposób i we właściwym miejscu?

Co ja mogę zrobić, żeby lepiej rozumieć Pismo i nie popełnić ich błędu?

Przede wszystkim czytaj Pismo Święte. Przeczytaj całe. Ono jest najlepszym komentarzem do samego siebie. Ważne jest, żeby czytać dany fragment w kontekście całości Objawienia.

Zaglądaj do komentarzy. W internecie mamy ich całą masę. Od kilku zdaniowych, publikowanych np. na portalu deon.pl czy mateusz.pl do rozbudowanych i skomplikowanych, jak ten ze strony orygenes.pl.

Rozwijaj swoją wiedzę. Nie koniecznie trzeba od razu iść na studia teologiczne na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. W ostatnim czasie powstało takie piękne dzieło, jak Uniwersytet Orygenes+ zawierający setki wykładów, które można słuchać lub oglądać na komputerze czy telefonie, np. jadąc do pracy.

Ale tym podstawowym sposobem, kiedy Duch Święty działa z prawdziwą mocą jest czytanie Pisma we wspólnocie. W kręgu rodzinnym, znajomych czy nawet kilku rodzin, tak jak robią to Oazowe Kręgi Rodzin czy Ekipy Notre Dame. 

 

Źródła:
- http://www.orygenes.pl/pytanie-synow-zebedeusza-mk-1035-45/
- http://www.university.orygenes.pl/courses/chrystologia-starego-testamentu/

Autor:

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne komentarze do Pisma Świętego:

04

Kwi

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #6"

Kazanie pasyjne
Niedziela Palmowa
Brak komentarzy

03

Mar

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #5"

Kazanie pasyjne
V Niedziela Wielkiego Postu
Brak komentarzy

03

Mar

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #4"

Kazanie pasyjne
IV Niedziela Wielkiego Postu
Brak komentarzy

Przeczytaj inne wpisy na stronie:

Abraham

Przebieg spotkania w grupie: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas…

Czytaj więcej »

Szadrak, Meszak i Abed-Nego

Przebieg spotkania w grupie: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas…

Czytaj więcej »

Zuzanna i Daniel

Schemat spotkania: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas podczas czytania.…

Czytaj więcej »

Dawid

Schemat spotkania: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas podczas czytania.…

Czytaj więcej »

Powstaje RPG o Eucharystii

Powstaje gra o tym, czym jest Eucharystia. W jej trakcie gracze będą odbędą podróż do fantastycznego świata w którym od wielu lat nie było już Eucharystii, a ludzie całkowicie o niej zapomnieli. Odkrywając, co do tego doprowadziło, gracze będą musieli nauczyć ludzi o tym, czym jest Eucharystia, a także zdobyć wszystkie przedmioty, które zostały zagrabione…

Czytaj więcej »