Czytamy słowo, a nie widzimy

Niedziela Chrztu Pańskiego

I czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11

II czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Ewangelia: Łk 3, 15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Zamyka czas, w którym w szczególny sposób koncentrowaliśmy się na początku dzieła odkupienia człowieka:

  • Boże Narodzenie – Bóg przestaje być odległy i staje się jednym z nas
  • Objawienia Pańskie, zwane też Świętem Trzech Króli – Bóg objawia się nie tylko ludziom, którzy na Niego czekają, ale wszystkim, nawet mędrcom ze wschodu.
  • Chrzest Pański – Bóg chce wziąć na siebie nasze grzechy. Taki jest cel tego wszystkiego, co wydarzy się później.

Prorok Izajasz pisze o Słudze Jahwe, który otworzy oczy niewidomym i z więzienia wypuści tych, którzy są jeńcami, którzy przebywają w ciemności. Ma wizje, którą spisuje, ale nie wie, kogo ona dotyczy. Nie wiedzą też tego ludzie, którzy gromadzą się wokół Jana. Dlatego snują domysły. To może Jan jest tym, na którego czekamy. I jakby na nic zdaje się jego tłumaczenie, że idzie za nim mocniejszy, któremu nie jest w stanie nawet zawiązać rzemyka u sandałów.

Nikt nie wie, że w tym tłumie stoi szczególna osoba. Tylko Jan otrzymał tą łaskę, żeby dostrzec Jezusa, Mesjasza, Zbawiciela. Żeby mógł wskazać na Niego, ludzie potrzebowali znaku. I znak ten otrzymują.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Święty Łukasz Ewangelista, choć nie był naocznym świadkiem tego zdarzenia, opisał w swoim dziele moment chrztu Jezusa. Ale zwrócił uwagę na ważny szczegół. Szczerze mówiąc, gdy przygotowywałem się do tego kazania, kilkukrotnie czytałem ten fragment i nie zauważyłem tego. Dopiero lektura komentarza zwróciła moją uwagę na to, że niebo otwiera się nie w czasie chrztu Jezusa, ale gdy ten się modli.

A gdy się modlił, otworzyło się niebo…

Idąc dalej natrafiamy na kolejną językową pułapkę. W jakiej postaci objawił się Duch Święty. Czy w postaci gołębicy?

Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica

Zstępuje na Jezusa w postaci bardzo konkretnej, cielesnej, ale nie jest gołębicą. Gołębica pojawia się już w Piśmie Świętym, szczególnie w momencie potopu. Gdy Noe w arce dryfuje pośród wód, które zatopiły świat, które są obrazem Bożej kary za grzechy, to właśnie gołębica zwiastuje szybki koniec tej kary. Zapowiada coś nowego, nowe stworzenie, nowe przymierze Boga z ludźmi. I tutaj jest podobnie. Bóg chce zawrzeć z ludźmi nowe przymierze, dlatego posyła swojego Syna.

Ale co to oznacza dla mnie? Co Duch chce mi powiedzieć przez to Słowo?

Przede wszystkim podkreślić modlitwę, która ma moc otworzyć przed nami niebo. Na mocy naszego chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi, staliśmy się częścią Kościoła. Niebo stoi przed nami otworem. Nie jest już zamknięte, jak kiedyś. Nie jesteśmy sami. A modlitwa jest tym podstawowym sposobem komunikacji Boga z ludźmi i odwrotnie. Czy jestem świadom tego, jak wielki to jest skarb, móc mówić do Boga i być wysłuchanym?

W tej modlitwie Bóg chce wyznać nam swoją miłość. Skoro jesteśmy częścią Kościoła, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, to słowa “Ty jesteś mój syn umiłowany…”, skierowane są także do każdego z nas. Jesteś umiłowanym synem Boga! Jesteś Jego umiłowaną córką!

Wreszcie to modlitwa jest przestrzenią, która napełnia nas mocą Ducha Świętego. Troskliwy Bóg chce nam dać te łaski, których na co dzień potrzebujemy. Nie zostawia nas samych. On bierze na swoje ramiona moje trudności, słabości, grzechy i wady.

Autor:

Dodaj komentarz

Przeczytaj inne komentarze do Pisma Świętego:

04

Kwi

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #6"

Kazanie pasyjne
Niedziela Palmowa
Brak komentarzy

03

Mar

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #5"

Kazanie pasyjne
V Niedziela Wielkiego Postu
Brak komentarzy

03

Mar

2020

"Droga oczyszczenia – Pasyjne #4"

Kazanie pasyjne
IV Niedziela Wielkiego Postu
Brak komentarzy

Przeczytaj inne wpisy na stronie:

Abraham

Przebieg spotkania w grupie: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas…

Czytaj więcej »

Szadrak, Meszak i Abed-Nego

Przebieg spotkania w grupie: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas…

Czytaj więcej »

Zuzanna i Daniel

Schemat spotkania: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas podczas czytania.…

Czytaj więcej »

Dawid

Schemat spotkania: Modlitwa do Ducha Świętego Przywitanie i przedstawienie się, chwilka na luźną rozmowę. Czas na zapoznanie się z tekstem biblijnym – jedna osoba może przeczytać na głos a reszta słuchając, śledzi tekst. Dlaczego? Dlatego że Słowo Boże to nie są literki na kartce. To jest tylko nośnik. Słowo Boże rozbrzmiewa w nas podczas czytania.…

Czytaj więcej »

Powstaje RPG o Eucharystii

Powstaje gra o tym, czym jest Eucharystia. W jej trakcie gracze będą odbędą podróż do fantastycznego świata w którym od wielu lat nie było już Eucharystii, a ludzie całkowicie o niej zapomnieli. Odkrywając, co do tego doprowadziło, gracze będą musieli nauczyć ludzi o tym, czym jest Eucharystia, a także zdobyć wszystkie przedmioty, które zostały zagrabione…

Czytaj więcej »